ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างหอพระกองบิน ๔๑ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

      ความเป็นมา
     เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554     กองบิน 41   ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปจึงร่วมใจกันจัดสร้าง หอพระกองบิน 41 น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณพื้นที่หน้ากองบังคับการกองบิน 41

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
 
 -  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   -  เพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีการทางศาสนา
      และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
   -  เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชา

 

   

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

ภาพเริ่มก่อสร้างหอพระ  กองบิน ๔๑

 

     

                วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๕๕ ล้อมรั้วหอพระ                            วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๕๕ ขึ้นโครง

 

     

                 วันที่ ๒ กันยายน ๕๕  หล่อเสาหอพระ                                   วันที่ ๘ ตุลาคม ๕๕  ก่อสร้างหอพระ

 

     

           วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๕๕  หล่อเสาหุ้มพลาสติก                               วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๕๕ ขึ้นโครงภายใน

  

     

            วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๕๕ ขึ้นโครงภายใน                              วันที่ ๑๔ มกราคม ๕๖ ขึ้นโครงหลังคาหอพระ

 

        

             วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๖ ก่อสร้างหลังคา                              วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๕๖ ก่อสร้างหลังคา

 

     

                                                               ภาพ ณ  วันที่ ๑๑ เมษายน ๕๖

 

       

                                                              ภาพ ณ  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๕๖

 

       

                                                               ภาพ ณ  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๕๖

 

       

                                                              ภาพ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๕๖

 

      

                                                             ภาพ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๕๖

 

      

 

       

 

      

                                                            ภาพ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๕๖

 

     

                                                             ภาพ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๕๖