พื้นที่ปกครองดูแลรับผิดชอบของ กองบิน ๔๑

พื้นที่ปกครองดูแลรับผิดชอบของ กองบิน ๔๑

๑. สนามบินเชียงใหม่
     ตั้งอยู่ที่่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๒,๔๑๕ - ๑ - ๕๖ ไร่

 

๒. ที่ดินบริเวณสนามปลดระเบิดฉุกเฉิน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
     ตั้งอยู่ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ขอใช้จากกรมป่าไม้ฯ เนื้อที่ประมาณ ๗,๐๒๘ - ๓ - ๒๕ ไร่

 

๓. สนามบินลำปาง
     ตั้งอยู่ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๔๗๓ - ๓ - ๕๗ ไร่ 

๔. สนามบินเชียงราย (รอบเวียง)
     ตั้งอยู่ที่ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นที่ราชพัสุด เนื้อที่ประมาณ ๖๗๐ - ๒ - ๙๗.๖ ไร่


 

 

๕. สนามบินแม่ฮ่องสอน
     ตั้งอยู่ที่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๒๓๓ - ๐ - ๔๙ ไร่

 

๖. ที่ดินสถานีวีโออาร์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
     ตั้งอยู่ที่ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา อยู่ติดกับสนามบินเชียงคำในความดูแลรับผิดชอบของ ทบ.  เป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๐ - ๒ - ๗๕ ไร่


ดู สถานีโออาร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า