สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกองบิน ๔๑

วัดป่าตาลมหาวิหาร(พระเจ้าแข้งคม)

วัดป่าตาลมหาวิหาร(พระเจ้าแข้งคม)

เป็นวัดร้างตั้งอยู่ในเขตสนามกอล์ฟฯ ปัจจุบันยังพอพบเห็นร่องรอยของอาณาเขตวัดอยู่บ้าง ในอดีตเมื่อปี พ.ศ.๒๐๒๗ มีพิธีหล่อพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ขนาดหน้าตักกว้าง๙๔นิ้วพร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๕๐๐ องค์

วัดสังเวช กองบิน ๔๑

วัดสังเวช กองบิน ๔๑

เป็นวัดร้างตั้งอยู่ในเขตกองพันทหารอากาศโยธิน ทางทิศตะวันออกของ สนามบิน ตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้ายอดเชียงราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๐๓๕ ปัจจุบัน กองบิน ๔๑ ทำการบูรณะให้เป็น พุทธศาสนสถาน ประจำกองบิน ๔๑

ชัยมงคลสถานกองบิน ๔๑

ชัยมงคลสถานกองบิน ๔๑

ชัยมงคลสถานกองบิน ๔๑ หรือ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล เป็นสถานที่เคารพนับถือของข้าราชการและครอบครัว ตั้งอยู่ที่ฝ่ายขนส่ง เดิมเป็นอาคารไม้เก่าๆ ปัจจุบันกองบิน ๔๑


กลับ