แกงกระด้าง

 

แกงกระด้าง

     แกงกระด้าง บ้างก็เรียกว่า แกงหมูด้าง และระยะหลังยังพบว่า มีผู้เรียก แกงหมูหนาว นิยมใช้ขาหมูมาทำ เพราะเป็นส่วนที่มีเอ็นมาก เมื่อนำมาแกงจะทำให้แกงข้น เกาะตัวหรือกระด้างได้ง่าย ซึ่งแกงกระด้างนี้จะมีอยู่ 2 สูตร คือ แกงกระด้างแบบเชียงใหม่ และ แกงกระด้างแบบเชียงราย

 

     แกงกระด้างเชียงใหม่จะมีสีขาว ส่วนแกงกระด้างเชียงราย จะเป็นสีออกส้ม ๆ จากพริกแห้ง มีคำร้องเล่นของเด็ก ๆ เช่น ใช้ร้องเพื่อหาคน ๆ หนึ่งเป็นคนไล่จับ เป็นต้น มีบทหนึ่งจะ ร้องว่า..

 

“ แกงกระด้าง ขี้ก้างปลาดุก แกงบ่สุก เอามารากใค่ “

( อ่าน ” แก๋งกะด้าง ขี้ก้างป๋าดุก แก๋งบ่สุก เอามาฮากไก้ ”)

 

     ในสมัยก่อน แกงกระด้างจะเป็นอาหารที่มีรับประทานเฉพาะในฤดูหนาว ที่มีอากาศหนาวเย็นเท่านั้น แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชาวไทยล้านนานิยมใช้ผงวุ้นเย็นเป็นตัวเร่งให้แกงกระด้าง แข็งและจับตัวกันได้ดียิ่งขึ้น จึงสามารถหารับประทานได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี


กลับ