รูปภาพ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ

บุพการี ทอ.ก่อรากแก้ว
ยศศักดิ์แพร้วสามพระยาฟ้าสยาม
“เฉลิมอากาศ” “เวหาสยานฯ” ตระการนาม
ท่านที่สาม “ทะยานพิฆาต” ฉกาจรณ
ท่านไปเรียนการบินในถิ่นเทศ      ฝรั่งเศสซิวิไลซ์ใฝ่ฝึกฝน
ทั้งการบินการช่างกระจ่างจน      มาเริ่มต้นก่อตั้งยังเมืองไทย
จากแผนกแตกหน่อก่อกองกรม
เติบโตสมพร้อมสรรพปรับแก้ไข
เป็น “กองทัพอากาศ” ผงาดไกล
ปกป้องภัยภูมินภามานานปี
ไม่มีท่านจะมีเหล่าพวกเราหรือ    จึงควรถือสามท่านฐานศักดิ์ศรี
เทิดพระคุณฐานะ “บุพการี”      สร้างความดีบุญกุศลแผ่ผลไป
หกเนตรทิพย์สามท่านสถานสรวง
โปรดมองพวงพจน์ผกาฟ้าไสว
น้อมบูชาสารคุณพูนฟ้าไทย
สามเทพไท้คุ้มครองกองทัพเทอญ.


 


กลับ