สถานที่ตั้งกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑  


ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  ๑๐  หมู่ที่  ๓  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 

ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  ๔  กิโลเมตร