กองพันทหารอากาศโยธิน ยินดีต้อนรับ

ภารกิจหน่วย         

          กองพันทหารอากาศโยธิน  มีหน้าที่เตรียมและใช้กำลังป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง ทางทหาร การรักษาการณ์ การต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กองทัพอากาศกำหนดมีผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

น.ท.เอกวิทย์ โชติเชย

ผบ.พัน.อย.บน.๔๑