ข่าวกิจกรรมประจำวัน

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

กองบิน ๔๑ บรรยายสรุปคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์

กองบิน ๔๑ บรรยายสรุปคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์   

กองบิน ๔๑ บรรยายสรุปคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๖๑”

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๖๑”   

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๖๑”

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เปิดห้องตัดผม กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เปิดห้องตัดผม กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เปิดห้องตัดผม กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

เสนาธิการ บน.๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

เสนาธิการ บน.๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 

เสนาธิการ บน.๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุเจดีย์ และคณะ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุเจดีย์ และคณะ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุเจดีย์ และคณะ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ และคณะ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ และคณะ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ และคณะ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑