ข่าวกิจกรรมประจำวัน

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ตามหลักการโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ตามหลักการโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑   

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ตามหลักการโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑

คณะนิรามิส  โคครีเอติง สเปส ทัศนศึกษา ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

คณะนิรามิส โคครีเอติง สเปส ทัศนศึกษา ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑   

คณะนิรามิส โคครีเอติง สเปส ทัศนศึกษา ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑   

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ   

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ หัวหน้าแผนกสัตวบาล ๙๐๔ และคณะ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ หัวหน้าแผนกสัตวบาล ๙๐๔ และคณะ   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ หัวหน้าแผนกสัตวบาล ๙๐๔ และคณะ

ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการพระราชวัง และคณะกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการพระราชวัง และคณะกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการพระราชวัง และคณะกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๔๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๔๑ 

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๔๑

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน ๔๑

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน ๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

กิจกรรมธรรมะสัญจร กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมธรรมะสัญจร กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 

กิจกรรมธรรมะสัญจร กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑