ข่าวกิจกรรมประจำวัน

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒   

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒

กองบิน ๔๑ ร่วมงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

กองบิน ๔๑ ร่วมงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 

กองบิน ๔๑ ร่วมงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปขอพรผู้บังคับบัญชา และร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปขอพรผู้บังคับบัญชา และร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปขอพรผู้บังคับบัญชา และร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

กองบิน ๔๑ใช้ โดรน

กองบิน ๔๑ใช้ โดรน "Drone" บินค้นหานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

กองบิน ๔๑ใช้ โดรน "Drone" บินค้นหานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามโครงการ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามโครงการ "๗ วัน อันตราย ประจำปี ๒๕๖๑ 

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามโครงการ "๗ วัน อันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ 

พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑

โครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยทุกคน

โครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยทุกคน 

โครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยทุกคน

"WING 41 SPORT SUMMER CAMP 2018" 

"WING 41 SPORT SUMMER CAMP 2018"