ข่าวกิจกรรมประจำวัน

ให้การต้อนรับ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรีและคณะ

ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ 

ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ 

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด 

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด

ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ให้การต้อนรับ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารทหารอากาศและคณะ

ให้การต้อนรับ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารทหารอากาศและคณะ 

ให้การต้อนรับ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารทหารอากาศและคณะ

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศและคณะ

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศและคณะ 

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศและคณะ

ให้การต้อนรับคณะประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับคณะประชาสัมพันธ์ 

ให้การต้อนรับคณะประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ

ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ 

ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ