ข่าวกิจกรรมประจำวัน

ให้การต้อนรับคณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๔

ให้การต้อนรับคณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๔   

ให้การต้อนรับคณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๔

กองบิน ๔๑ ออกหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๑

กองบิน ๔๑ ออกหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ 

กองบิน ๔๑ ออกหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๑

กองบิน ๔๑ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา

กองบิน ๔๑ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา 

กองบิน ๔๑ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๕

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๕ 

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๕

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

โรงเรียนบ้านหัวลา เข้าเยี่ยมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

โรงเรียนบ้านหัวลา เข้าเยี่ยมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ 

โรงเรียนบ้านหัวลา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓๖ คน เข้าเยี่ยมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ

ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ 

ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ 

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และการสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กองพลทหารราบที่ ๗

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และการสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ 

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และการสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ 

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑