ข่าวกิจกรรมประจำวัน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน   

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

กองบิน ๔๑ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒

กองบิน ๔๑ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒   

กองบิน ๔๑ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕

กิจกรรมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑

กิจกรรมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑   

กิจกรรมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒   

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒