ข่าวกิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กองบิน ๔๑

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กองบิน ๔๑   

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กองบิน ๔๑

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑ 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑

การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ 

การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ 

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔๑ ครบรอบ ๔๒ ปี

วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔๑ ครบรอบ ๔๒ ปี 

วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔๑ ครบรอบ ๔๒ ปี