ข่าวกิจกรรมประจำวัน

ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับต้น ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศเวียดนาม

ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับต้น ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศเวียดนาม   

ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับต้น ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศเวียดนาม

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ 

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

ตรวจเช็คความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ตรวจเช็คความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ 

ตรวจเช็คความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓  ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓ ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓ 

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓ ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓

ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารอากาศเเละคณะ

ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารอากาศเเละคณะ 

ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารอากาศเเละคณะ

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา "วันรพี" 

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา "วันรพี"

ให้การต้อนรับ คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง กระทรวงกลาโหมเวียดนาม

ให้การต้อนรับ คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง กระทรวงกลาโหมเวียดนาม 

ให้การต้อนรับ คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง กระทรวงกลาโหมเวียดนาม

ให้การต้อนรับ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เเละคณะ

ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เเละคณะ 

ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เเละคณะ

ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการพลังงานทดเเทนกองทัพอากาศ เเละคณะ

ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการพลังงานทดเเทนกองทัพอากาศ เเละคณะ 

ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการพลังงานทดเเทนกองทัพอากาศ เเละคณะ

พิธีเปิดงานกิจกรรม

พิธีเปิดงานกิจกรรม "ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐" 

พิธีเปิดงานกิจกรรม "ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐"