ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ 

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน 

กองบิน ๔๑ ออกตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝน

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือฟื้นฟู บ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ราชการ หลังประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือฟื้นฟู บ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ราชการ หลังประสบภัยน้ำท่วม 

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือฟื้นฟู บ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ราชการ หลังประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ช่วยเหลือ สวนสัตว์เชียงใหม่

นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ช่วยเหลือ สวนสัตว์เชียงใหม่ 

นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ช่วยเหลือ สวนสัตว์เชียงใหม่

เปิดหน่วยบริการประชาชนกองบิน ๔๑

เปิดหน่วยบริการประชาชนกองบิน ๔๑ 

เปิดหน่วยบริการประชาชนกองบิน ๔๑

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๐ (วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันกองทัพอากาศ)

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๐ (วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันกองทัพอากาศ) 

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๐ (วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันกองทัพอากาศ)

กองบิน ๔๑ จัดทำโครงการ

กองบิน ๔๑ จัดทำโครงการ " เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหาร " ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 

กองบิน ๔๑ จัดทำโครงการ " เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหาร " ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน