ข่าวประชาสัมพันธ์

การดูแลสุขภาพเมื่อเจอปัญหาฝุ่น หมอกควัน

การดูแลสุขภาพเมื่อเจอปัญหาฝุ่น หมอกควัน 

การดูแลสุขภาพเมื่อเจอปัญหาฝุ่น หมอกควัน

อุบัติเหตุด้านการจราจร จากนิรภัยกองบิน ๔๑

อุบัติเหตุด้านการจราจร จากนิรภัยกองบิน ๔๑ 

อุบัติเหตุด้านการจราจร สน.ผบ.ดม.

วิธีป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ h1n1-1

วิธีป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ h1n1-1 

วิธีป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ h1n1-1

รพ.กองบิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก

รพ.กองบิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 

รพ.กองบิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุตรข้าราชการอายุเกิน ๒๐ ปี ลูกจ้างรายวันสังกัดกองบิน ๔๑ เปลี่ยนสิทธิ์การรักษา เป็น สิทธิ์บัตรทอง

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุตรข้าราชการอายุเกิน ๒๐ ปี ลูกจ้างรายวันสังกัดกองบิน ๔๑ เปลี่ยนสิทธิ์การรักษา เป็น สิทธิ์บัตรทอง 

บุตรข้าราชการอายุเกิน ๒๐ ปี บริบูรณ์ ไม่สามารถใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลางได้ แนะนำให้ติดต่อเปลี่ยนสิทธิ์เป็น สิทธิ์บัตรทอง รพ.กองบิน บน. ๔๑ และ ลูกจ้างรายวันสังกัดกองบิน ๔๑ ประสงค์จะใช้สิทธิ์การรักษาเป็นบัตรทอง รพ.กองบิน บน.๔๑ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ระวัง 6 โรค มากับภัยหนาว

ระวัง 6 โรค มากับภัยหนาว 

ระวัง 6 โรค มากับภัยหนาว

โรคร้ายที่มาจากหนู

โรคร้ายที่มาจากหนู 

โรคร้ายที่มาจากหนู

โรคไวรัสอีโบลา

โรคไวรัสอีโบลา 

โรคไวรัสอีโบลา

โรคร้ายที่มากับหน้าร้อน

โรคร้ายที่มากับหน้าร้อน 

โรคร้ายที่มากับหน้าร้อน

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ไข้หวัด A/H1N1)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ไข้หวัด A/H1N1) 

การป้องกัน และดูแลตนเอง และชุมชนให้ปลอดภัยจาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ไข้หวัด A/H1N1)