ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้าน

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา กองบิน ๔๑

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา กองบิน ๔๑ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา กองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 

กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ร่วมงานฉลองโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

ร่วมงานฉลองโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 

ร่วมงานฉลองโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน

ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน 

ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา และคณะอาสาร้านจิตรลดา

ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา และคณะอาสาร้านจิตรลดา 

ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา และคณะอาสาร้านจิตรลดา

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ 

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑

กองบิน ๔๑ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว

กองบิน ๔๑ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว 

กองบิน ๔๑ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว