ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม"จิบน้ำชายามบ่าย"  

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม"จิบน้ำชายามบ่าย"...

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดต้องชม

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดต้องชม "กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย"  

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดต้องชม "กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย"...

พิธีส่งข้าราชการเเละทหารกองประจำการ สังกัดกองบิน ๔๑ ไปปฎิบัติราชการที่ฝูงบินอิสระปฎิบัติราชการสนาม ๔๑๖ เเละสถานีรายงานดอยอินทนนท์

พิธีส่งข้าราชการเเละทหารกองประจำการ สังกัดกองบิน ๔๑ ไปปฎิบัติราชการที่ฝูงบินอิสระปฎิบัติราชการสนาม ๔๑๖ เเละสถานีรายงานดอยอินทนนท์

พิธีส่งข้าราชการเเละทหารกองประจำการ สังกัดกองบิน ๔๑ ไปปฎิบัติราชการที่ฝูงบินอิสระปฎิบัติราชการสนาม ๔๑๖ เเละสถานีรายงานดอ...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒...

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

กองบิน ๔๑ ออกตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝ...

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต...

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข...

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

งานวันแม่ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑

งานวันแม่ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑

งานวันแม่ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑...

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

ร่วมประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

ร่วมประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

ร่วมประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)...


   

 
 

     

       
   

ภาพยนต์ค่านิยม12 ประการ เฉลิมพระเกียรติในหลวง