ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑  

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ  

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ...

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชองครักษ์ในพระองค์ ๙๐๖

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชองครักษ์ในพระองค์ ๙๐๖  

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชองครักษ์ในพระองค์ ๙๐๖...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒...

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑ ...

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 33 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อชุดไฟร่มถ่ายรูปนอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ แรงม้า จำนวน ๖๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบสีเขียว แบบ Pattern Scan จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 158 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อรองเท้าฟองน้ำ เบอร์ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE รุ่น Vivid E9 SN.VE94187 จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถยกระบบไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ยกพัสดุได้สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง รถเกราะคอนดอร์ จำนวน 126 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm. HK-33 จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบนับกระสุนอัตโนมัติ (DA-3/H) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 109 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่...

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต...

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑  

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑...

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...

ข่าวประกาศจากกองบิน 41ดูทั้งหมด