ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑  

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑...

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร  

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร...

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ  

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5...

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2048 (กองพัสดุพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 89 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network สมรรถนะสูง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อตู้ไม้วางโทรทัศน์และอุปกรณ์ ขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๕๓ ตู้ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๓/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อถาดหลุมทำด้วยเหล็กไร้สนิม ชนิด ๖ ช่อง มีตรา ทอ. จำนวน ๑,๓๐๐ ใบ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๕๔/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม จำนวน ๙๔๙ ตัว (ใบแจ้งความต้องการที่ ๕๔๒/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบ P - 20 - 02 จำนวน 54,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อตู้อบร้อนลำตัวจรวดอากาศ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ตู้อบร้อนลำตัวจรวดอากาศ จำนวน 1 ตู้ (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานเสาธง กองบังคับการ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อTEST SET, PNEUMATIC SYSTEM COMPONENT จำนวน 2 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบ MS Windows 10 Home 32bit/64bit ENG FPP) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 137 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อชั้นวางพัสดุชนิด LONG SPAN SUPPORT FLOOR จำนวน ๑ ชุด (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๕๐๖/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม จำนวน ๙๔๙ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน ๑๓๐ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๗/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm. HK-33 จำนวน 55 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับผลิตหูแขวนลูกระเบิดฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิด ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

เชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนา...

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน...

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓  

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓...

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑...

กองบิน ๔๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

กองบิน ๔๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

กองบิน ๔๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓...


   

 
 

     

       
   

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ