ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ  

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ...

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่...

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ  

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ...

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่...

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 15 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๗๗/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบดิจิตอล VHF/FM ชนิดมือถือ แบบมีหน้าจอ 5 วัตต์ จำนวน 245 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 594 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสารบรรณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๗๗/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าและหนัง จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าและหนัง จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อชิ้นอะไหล่รถยนต์โดยสาร จำนวน 71 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเลียบชายหาดอ่าวมะนาว ที่ บน.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจอนุภาคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อรถกู้ภัยแบบมีสไลด์ออน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าโดยสาร จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำแข็งก้อน ขนาดผลิตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๕๔๗/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและกันสาด อาคารอเนกประสงค์แสนเมือง โรงเรียนการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อCONDOM,LUBRICATED,52 MM จำนวน 306,400 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเลียบชายหาดอ่าวมะนาว ที่ บน.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องถอดยาง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

การปฏิบัติตัว COVID-19

การปฏิบัติตัว COVID-19

การปฏิบัติตัว COVID-19...

เชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนา...

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

กองบิน ๔๑ จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION

กองบิน ๔๑ จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION

กองบิน ๔๑ จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION...

รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...


   

 
 

     

       
   

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ