ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ตามหลักการโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ตามหลักการโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑  

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ตามหลักการโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒...

คณะนิรามิส  โคครีเอติง สเปส ทัศนศึกษา ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

คณะนิรามิส โคครีเอติง สเปส ทัศนศึกษา ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑  

คณะนิรามิส โคครีเอติง สเปส ทัศนศึกษา ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑...

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑  

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑ ...

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (A-V Set) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ (อาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๒๐๒๘ (กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อถังนิรภัยวัตถุระเบิด (BOMB BASKET) จำนวน 6 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ แผนกรถโดยสาร กองพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ ที่ บน.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๗ (โรงนอนทหาร) ที่ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตสัญญาบัตรและแฟลตประทวน) เขต ๖ (สีกัน) จำนวน ๓๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลพลวัต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๖๐ คลังพัสดุ ผชย.บน.๒๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๒ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดอ่าวมะนาว (จำนวน ๑๘ ชุด) ที่ บน.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal. 50 นิ้ว HB จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๐๙ (กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๔๒๑ (กองบังคับการกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3518 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3517 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูรั้วและเขื่อนกันดินอาคาร กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่...

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต...

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑  

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑...

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารอากาศ กองบิน ๔๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ...

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมอำลาการเกษียณอายุราชการ และร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพ ณ กองบิน ๔๑

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมอำลาการเกษียณอายุราชการ และร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพ ณ กองบิน ๔๑

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมอำลาการเกษียณอายุราชการ และร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพ ณ กองบิน ๔๑...