ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑  

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ...

เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑

เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑  

เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑ ...

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑  

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม...

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒...

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

กองบิน ๔๑ ออกตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ บริเวณริมถนนเดชะตุงคะ (ส่วนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม สาธารณะ สวนสุขภาพ กองทัพอากาศ (ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง ปตอ. ๓๗ มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบกระจายสัญญาณโครงข่ายการศึกษาวิจัย นนอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ของอาคารปฏิบัติงาน ทสส.ทอ.พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งที่ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่...

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต...

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจัง...

ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน

ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน

ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑...

ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา และคณะอาสาร้านจิตรลดา

ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา และคณะอาสาร้านจิตรลดา

ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา และคณะอาสาร้านจิตรลดา ...


   

 
 

     

       
   

ภาพยนต์ค่านิยม12 ประการ เฉลิมพระเกียรติในหลวง