ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก...

กองบิน ๔๑ บรรยายสรุปคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์

กองบิน ๔๑ บรรยายสรุปคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์  

กองบิน ๔๑ บรรยายสรุปคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์...

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๖๑”

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๖๑”  

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๖๑”...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒...

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑ ...

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างบ้านพักอาศัย (แฟลต) กองทัพอากาศ เขต ๒ ท่าดินแดง (ตึก ๑, ๒) และเขต ๖ หลังสถานีรถไฟดอนเมือง (ตึก ๓, ๔) พร้อมงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ที่ กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ กองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร แบบต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ หลัง ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดบรรจุ ๒๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหล็กพับได้ ขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อผ้าใบกระโจมทรงมนิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อการพัฒนากิจกรรมเยาวชน บน.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อรถยกงาแซะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อผ้าใยสังเคราะห์สีต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนน้ำ บน.23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลิตร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized Stream) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ ๓ ระบบ จำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางสมอง จำนวน ๓๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างซ่อม CCA ของระบบเครื่องช่วยเดินอากาศแบบ LN-93 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่

พื้นที่ห้ามบิน Drone รอบสนามบินเชียงใหม่...

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต...

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑...

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบสิ่งของสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ จากผู้บังคับการกองบิน๔๑ และภริยา

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบสิ่งของสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ จากผู้บังคับการกองบิน๔๑ และภริยา

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบสิ่งของสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ จากผู้บังคับการกองบิน๔๑ และภริยา...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...