ข่าวกิจกรรมประจำวันดูทั้งหมด

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓  

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓...

พิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

พิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...

กองบิน ๔๑ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน

กองบิน ๔๑ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน  

กองบิน ๔๑ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน...

ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดูทั้งหมด

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  กองบิน ๔๑

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองบิน ๔๑

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองบิน ๔๑...

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๒ รายการ (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๕/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๑/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒๐๘ ตู้ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๑/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2064 และ 2067 (อาคารปฎิบัติงาน ผสอ.กทน.บน.41) ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร (สำนักงาน ผสก.บน.41) ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๕/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๐/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะรับประทานอาหารทหารกองประจำการพร้อมม้านั่ง สำหรับ ๑๐ คน จำนวน ๘๐ ชุด (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๐/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อพัดลม จำนวน ๔ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๖/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3253(อาคารไปรษณีย์ และห้องตัดผม) ที่ บน.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด - ปิด ขนาด ๙๒ x ๔๖ x ๑๘๓ เซนติเมตร จำนวน ๑๗๖ ตู้ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๙/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหล็กพับได้ ขนาด ๑๘๓ x ๗๖ x ๗๓ เซนติเมตร จำนวน ๒๒๖ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๘/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อตู้เย็น จำนวน ๕ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๔/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒๐๘ ตู้ (เลขที่แจ้งความต้องการที่ ๑๑/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3166,ป.3172,ป.3179 และ ป.3186(ตึกแถวมาตรฐาน) ที่ บน.2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๘ (ที่พักรวม น.ประทวนโสด) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒๘ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๕/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน...

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต...

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข...

ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านดูทั้งหมด

งานวันเด็กแห่งชาติ บ้านกองบิน ๔๑

งานวันเด็กแห่งชาติ บ้านกองบิน ๔๑

งานวันเด็กแห่งชาติ บ้านกองบิน ๔๑...

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านกองบิน ๔๑ รับแจกันดอกไม้ประทาน

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านกองบิน ๔๑ รับแจกันดอกไม้ประทาน

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านกองบิน ๔๑ รับแจกันดอกไม้ประทาน ...

กองบิน ๔๑ สนับสนุนภารกิจร้านกาชาด ในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

กองบิน ๔๑ สนับสนุนภารกิจร้านกาชาด ในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

กองบิน ๔๑ สนับสนุนภารกิจร้านกาชาด ในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓...


   

 
 

     

       
   

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ