กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงกองบิน ๔๑  เป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยได้นำกำลังทหาร จำนวน ๒๐ นาย เจ้าหน้าที่ช่างโยธา กองบิน ๔๑ จำนวน ๕ นาย พร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ช่วยสูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณชั้นใต้ดินของ  S CONDOMINIUM ศิริมังคราจารย์ ซอย ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง