กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑  ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนติดกับกองบิน ๔๑ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพายุฝนจนเกิดน้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ ให้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้สูงในชุมชนเพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝน ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังทหารและยุทโธปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วย กำลังทหาร จำนวน ๑๐ นาย รถกระเช้า จำนวน ๑ คัน รถตัก จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกจำนวน ๑ คัน และเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ ผลการปฏิบัติ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และได้รับการชื่นชนจากประชาชนในการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง