กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ขอรับบริจาคโลหิตเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากในขณะนี้ทางโรงพยาบาลขาดโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ จึงได้สั่งการให้จัดกำลังพล จำนวน ๒๕ นาย ให้การสนับสนุนโดยทันที ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง