ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑(๑)ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๘๐ คน ร่วมทำกิจกรรมมอบของเเละทุนการศึกษาเเก่เด็กนักเรียน โรงเรียน บ้านเเม่หอย อำเภอ เเม่เเจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง