ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย พร้อมยานพาหนะและเรือท้องแบน ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ณ บ้านแหวน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง