พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศโท เอกวิทย์  โชติเชย ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน (ท่านเดิม) ได้ทำการส่งมอบหน้าที่ กล่าวอำลาข้าราชการและทหารกองประจำการ พร้อมทั้งส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ  เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน (ท่านใหม่) ทำการรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง