ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” โดยมี นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนอาหารลลิตา ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการจัดกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ได้ทำการพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่ และกล่าวเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง