การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประพัฒน์  หาญฟ้าเขียว ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบการฝึกภาค เดินทางมาทำการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง