พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

      วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร  ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ มีข้าราชการในสังกัด กองบิน ๔๑ ที่ได้ทำการเลื่อนชั้นยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี ทั้งสิ้นเป็นจำนวน ๑๐ คน

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง