พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัฒนา  บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง