งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก นิฐินัย  บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดยมี พลอากาศเอก สิทธิพร  เกสจินดา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เป็นประธานในพิธีการจัดงานในครั้งนี้ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ ได้มีพิธีวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน พร้อมทั้งกลาวถวายพระพร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ และข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธี

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง