รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย  คุณจรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

รับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ส่งเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ส่งเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ส่งเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา