พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา "วันรพี"

 นาวาอากาศเอก ภิญโญ ศรีวิยะ เสนาธิการกองบิน ๔๑ นำข้าราชการ สังกัด กองบิน ๔๑ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาล จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑   

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

กองบิน ๔๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย

กองบิน ๔๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย   

กองบิน ๔๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย

ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและคณะ

ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและคณะ   

ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและคณะ

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๖๑

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๖๑   

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗

ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗   

ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗