ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารอากาศเเละคณะ

นาวาอากาศเอกชาตินนท์  สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง  เสนาธิการทหารอากาศ / ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เเละคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๔๑ เพื่อติดตามผล เเละให้ข้อเสนอเเนะการดำเนินงานตามเเผนงานป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด กองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่ ๗-๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับต้น ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศเวียดนาม

ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับต้น ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศเวียดนาม   

ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับต้น ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศเวียดนาม

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ 

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

ตรวจเช็คความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ตรวจเช็คความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ 

ตรวจเช็คความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓  ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓ ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓ 

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓ ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา "วันรพี" 

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา "วันรพี"