ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารอากาศเเละคณะ

นาวาอากาศเอกชาตินนท์  สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง  เสนาธิการทหารอากาศ / ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เเละคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๔๑ เพื่อติดตามผล เเละให้ข้อเสนอเเนะการดำเนินงานตามเเผนงานป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด กองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่ ๗-๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรีและคณะ

ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ 

ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ 

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด 

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด