ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓ ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓

นาวาอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ นุตประพันธ์ รองผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓ ณ กองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๓ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑

 

กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรีและคณะ

ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ 

ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ 

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด 

บรรยายการแก้ไข้ปัญหายาเสะติด