ให้การต้อนรับ คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินโดนีเซีย

นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง กองทัพอากาศไทย กับ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย จำนวน ๑๕ คน โดยคณะได้เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/รองประธานคณะอนุกรรมการด้านปราบปรามและการข่าว และคณะ

ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/รองประธานคณะอนุกรรมการด้านปราบปรามและการข่าว และคณะ   

ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/รองประธานคณะอนุกรรมการด้านปราบปรามและการข่าว และคณะ

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๐

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๐   

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๐

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๔๑ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นกองบิน ๔๑ อบอุ่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๖๑

กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นกองบิน ๔๑ อบอุ่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๖๑ 

กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นกองบิน ๔๑ อบอุ่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๖๑

ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมคณะฯ

ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมคณะฯ 

ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมคณะฯ