ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามโครงการ "๗ วัน อันตราย ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก นิฐินัย  บุญลยางกูร เสนาธิการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามโครงการ "๗ วัน อันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑" โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ และรถจักรยายนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ทางกองบิน ๔๑ ได้จัดกำลังพล จาก กองร้อยสารวัตรทหาร กองบิน ๔๑ จำนวน ๒๐ คน รถสายตรวจจักรยานยนต์ ๒ คัน รถยนต์สายตรวจ ๑ คัน เข้าร่วมกิจกรรมณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามโครงการ "๗ วัน อันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑" ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน   

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

กองบิน ๔๑ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒

กองบิน ๔๑ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒   

กองบิน ๔๑ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕

กิจกรรมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑

กิจกรรมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑   

กิจกรรมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒   

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒