ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” โดยมี นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนอาหารลลิตา ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการจัดกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ได้ทำการพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่ และกล่าวเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี   

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงาน “วันสมเด็จย่า” ประจำปี ๒๕๖๑

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงาน “วันสมเด็จย่า” ประจำปี ๒๕๖๑   

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมงาน “วันสมเด็จย่า” ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา