พิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัฒนา  บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจำที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ทำพิธีทางศาสนาและเจิมประตูทางเข้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑   

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร   

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ   

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับ รองปลัดกระทรวงกลาโหม   

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ ๒๙

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ ๒๙   

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ ๒๙