พิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัฒนา  บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจำที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ทำพิธีทางศาสนาและเจิมประตูทางเข้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

ร่วมเป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศกองบิน ๔๑

ร่วมเป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศกองบิน ๔๑ 

ร่วมเป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศกองบิน ๔๑

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ 

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่