“ญาติพบ นักรบอากาศโยธิน”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐาปนา  ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ทำการตรวจเยี่ยมการเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑
     ทั้งนี้ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ทำการแสดงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ตามคู่มือพระราชทาน ที่ทหารกองประจำการได้ทำการฝึกในช่วงระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา ให้ญาติของทหารกองประจำการได้รับชมอีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑   

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน 

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ 

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี