กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคุณณภัค  กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑, ข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดกิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ที่ทุรกันดาน อีกทั้งยังให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานของกองทัพอากาศ ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยภายในกิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น ได้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยามีความขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ
     ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ได้ทำการมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒ ทุน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานเอกชนที่ร่วมบริจาค, อุปกรณ์กีฬาต่างๆ อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล, ผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๗๕ ผืน ให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมี นายพลภัทร อัชนคัมภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นผู้ทำการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑   

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร   

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ   

รองผู้บังคับการกองบิน๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับ รองปลัดกระทรวงกลาโหม   

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ ๒๙

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ ๒๙   

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ ๒๙