กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ นำโดย นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากผ้า จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แม่ค้าที่พบปะคนจำนวนหมู่มาก ผู้ทำงานภายในปั้มน้ำมัน และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดสด ทั้งนี้ ได้เริ่มทำการแจกจ่ายหน้ากากผ้า บริเวณตลาดต้นพยอม ปั้มน้ำมัน ปตท.สาขากองบิน ๔๑ เป็นต้น
     โดยหน้ากากผ้า จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ได้รับการสนับสนุนจากกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งผ้าที่นำมาทำการตัดเย็บ เป็นผ้าคอตตอน ๒ ชั้น ซึ่งจะสามารถป้องกันละอองฝอยขนาดใหญ่จากผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ พร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน และร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ   

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณจุดชมวิวม่อนผาดำ ดอยสุเทพ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่   

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข) 

การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณดอยสุเทพ

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณดอยสุเทพ 

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณดอยสุเทพ

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม ๕ ส เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม ๕ ส เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ 

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม ๕ ส เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓