กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑  ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนติดกับกองบิน ๔๑ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพายุฝนจนเกิดน้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ ให้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้สูงในชุมชนเพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝน ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังทหารและยุทโธปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วย กำลังทหาร จำนวน ๑๐ นาย รถกระเช้า จำนวน ๑ คัน รถตัก จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกจำนวน ๑ คัน และเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ ผลการปฏิบัติ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และได้รับการชื่นชนจากประชาชนในการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ 

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือฟื้นฟู บ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ราชการ หลังประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือฟื้นฟู บ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ราชการ หลังประสบภัยน้ำท่วม 

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือฟื้นฟู บ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ราชการ หลังประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ช่วยเหลือ สวนสัตว์เชียงใหม่

นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ช่วยเหลือ สวนสัตว์เชียงใหม่ 

นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ช่วยเหลือ สวนสัตว์เชียงใหม่