กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑  ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนติดกับกองบิน ๔๑ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพายุฝนจนเกิดน้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ ให้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้สูงในชุมชนเพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝน ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังทหารและยุทโธปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วย กำลังทหาร จำนวน ๑๐ นาย รถกระเช้า จำนวน ๑ คัน รถตัก จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกจำนวน ๑ คัน และเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ ผลการปฏิบัติ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และได้รับการชื่นชนจากประชาชนในการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒ 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑ 

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ 

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒