ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑ นำกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งจุดปฏิบัติภารกิจการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็น ๓ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ ด้านตะวันตกคลองแม่ข่า สะพานหลังวัดแสนฝาง - สะพานช้างม่อย, จุดที่ ๒ ถนนทางเลียบคลองแม่ข่า สะพานหลังวัดแสนฝาง - ถนนช้างม่อยตะวันออก และจุดที่ ๓ ถนนท่าแพ - สะพานวัดแสนฝาง โดยได้มีการเก็บขยะในคลองแม่ข่า, ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เพื่อเป็นการพัฒนาให้คลองแม่ข่ามีความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า สำหรับการทำกิจกรรมของประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้ก็เพื่อ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นด้วยการ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" และให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ สะอาด เกิดความสวยงาม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สถานที่ท่องเที่ยว ที่สาธารณะ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาดกับทุกภาคส่วน ตลอดจน เป็นการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑ 

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ 

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน 

กองบิน ๔๑ ออกตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝน

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม