ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑ นำกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งจุดปฏิบัติภารกิจการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็น ๓ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ ด้านตะวันตกคลองแม่ข่า สะพานหลังวัดแสนฝาง - สะพานช้างม่อย, จุดที่ ๒ ถนนทางเลียบคลองแม่ข่า สะพานหลังวัดแสนฝาง - ถนนช้างม่อยตะวันออก และจุดที่ ๓ ถนนท่าแพ - สะพานวัดแสนฝาง โดยได้มีการเก็บขยะในคลองแม่ข่า, ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เพื่อเป็นการพัฒนาให้คลองแม่ข่ามีความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า สำหรับการทำกิจกรรมของประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้ก็เพื่อ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นด้วยการ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" และให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ สะอาด เกิดความสวยงาม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สถานที่ท่องเที่ยว ที่สาธารณะ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาดกับทุกภาคส่วน ตลอดจน เป็นการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒ 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๖๒

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑ 

กองบิน ๔๑ ออกให้การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนใกล้เคียงกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ 

ให้การต้อนรับคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน

กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือประชาชน 

กองบิน ๔๑ ออกตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝน