กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑, ข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ที่ทุรกันดาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมหน่วยมิตรประชา ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตที่ ๔ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑, การบริการตัดผมจากแผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๑ และการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๑ เป็นต้น ทั้งนี้
     ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้ทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, การมอบทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬาต่างๆ, ผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓๗๐ ผืนและถุงยังชีพ จำนวน ๒๗๐ ถุง ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คิง พาวเวอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม โดยมี นางผนอม  ศรีหลิ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม เป็นผู้ทำการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวและผู้นำชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนอีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  กองบิน ๔๑

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองบิน ๔๑ 

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองบิน ๔๑

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กองบิน ๔๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม

กองบิน ๔๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม"โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" ในรูปแบบการสร้างถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาท 

กองบิน ๔๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม"โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" ในรูปแบบการสร้างถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาท