กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ร่วมกับหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๔๑ นำกำลังพลพร้อมรถดับเพลิงออกฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยทำการจัดรถดับเพลิงบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน คันละ ๔,๐๐๐ ลิตร ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีเส้นทานการฉีดพ่นตั้งแต่บริเวณหน้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ –  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ – ตลาดต้นพะยอม
     ทั้งนี้ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้เริ่มปฏิบัติการวันนี้เป็นวันแรก และจะทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตลอดห้วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณที่ได้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย

 


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

กองบิน ๔๑ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑ 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กองบิน ๔๑

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  กองบิน ๔๑

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองบิน ๔๑ 

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองบิน ๔๑

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓ 

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒/๖๓

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า