พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่


การบิน Drone ในเขตการบินนั้น กองทัพอากาศ ได้กำหนดพื้นที่ห้ามบิน Drone ในเขตใกล้สนามบินรัศมี 9 กม. หากฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
รายละเอียดแนบและใบคำขออนุญาตปล่อยDRONE

 

ในพื้นที่รอบเขตสนามบินเชียงใหม่ ประกอบด้วยพื้นที่ดังต่อไปนี้

อำเภอเมือง

ตำบลสุเทพ       ตำบลช้างเผือก   ตำบลแม่เหียะ   ตำบลป่าแดด    ตำบลหนองหอย

ตำบลท่าศาลา   ตำบลหนองป่าครั่ง        ตำบลสันผีเสื้อ    ตำบลฟ้าฮ่าม     ตำบลหายยา

ตำบลช้างคลาน  ตำบลพระสิงห์   ตำบลศรีภูมิ      ตำบลป่าตัน      ตำบลวัดเกตุ

ตำบลช้างม่อย

อำเภอแม่ริม

ตำบลดอนแก้ว

อำเภอหางดง

ตำบลหางดง     ตำบลบ้านปง    ตำบลหนองควาย ตำบลสันผักหวาน

ตำบลน้ำแพร่     ตำบลบ้านแหวน ตำบลสบแม่ข่า

อำเภอสันกำแพง

ตำบลสันกลาง

อำเภอสารภี     

ตำบลท่าวังตาล  ตำบลดอนแก้ว   ตำบลหนองผึ้ง   ตำบลขัวมุง

อำเภอสันทราย

ตำบลหนองจอม ตำบลสันทรายน้อย        ตำบลสันพระเนตร

**** หากพบผู้ละเมิดการใช้งาน Drone ในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบพื้นที่สนามบินเชียงใหม่ แจ้ง กองร้อยสารวัตรทหาร กองบิน 41 โทร.053-202611

 

เพิ่มเติม

การใช้งาน Drone ผู้ทำการบินต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยาน Drone กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และพกสำเนาใบอนุญาตติดตัวไว้ ตลอดระยะเวลาที่ทำการบิน

รายละเอียดแนบและใบคำขออนุญาตปล่อยDRONE

 


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต 

กองบิน ๔๑ สนับสนุนการบริจาคโลหิต

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม 

ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ การเดินลุยน้ำรอการระบายที่ท่วมขัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนาน ๆ นำโรคภัยมาถึงตัวเราได้อีกหลายโรค 7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

โรคที่มักพบได้ในหน้าร้อน มีดังนี้

โรคที่มักพบได้ในหน้าร้อน มีดังนี้ 

เมื่อ อากาศร้อน มฤตยูเงียบที่แฝงมากับอากาศอันอบอ้าว โดยเฉพาะเชื้อโรคร้ายสารพัดชนิดที่ซ่อนตัวอยู่ และสามารถเติบโตได้ดีในภาวะแห้งแล้ง หรือบางแห่งอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำดื่ม - น้ำใช้ที่สะอาด จึงเพิ่มความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย 

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย

ปรับตัวรับมือปัญหาหมอกควัน

ปรับตัวรับมือปัญหาหมอกควัน 

หนทางปรับตัวรับมือปัญหาหมอกควัน