พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน กองบิน ๔๑

คุณจรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านกองบิน ๔๑(ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชาให้กับ คุณรัชนีกร ผ่องอำไพ ประธานชมรมแม่บ้านกองบิน ๔๑(ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔๑ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานวันแม่ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑

งานวันแม่ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑ 

งานวันแม่ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

ร่วมประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) 

ร่วมประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

ให้การต้อนรับคณะร้านจิตรลดา

ให้การต้อนรับคณะร้านจิตรลดา 

ให้การต้อนรับคณะร้านจิตรลดา

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและงานเลี้ยงสังสรรค์ ของสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและงานเลี้ยงสังสรรค์ ของสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและงานเลี้ยงสังสรรค์ ของสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค