ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับครอบครัวข้าราชการที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ คุณรัชนีกร  ผ่องอำไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมคณะ เป็นผู้แทน นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ทำการมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับ นางบัวจันทร์  ไทยรัตน์ ภรรยาของนายวิเมฆ  ไทยรัตน์ ลูกจ้างแผนกช่างโยธา กองบิน ๔๑ ที่ป่วยทุพพลภาพ และเข้าร่วมโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรักร่วมใจห่วงใยคนพิการ” ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้การมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพที่เข้าร่วมโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรักร่วมใจห่วงใยคนพิการ” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ยังได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกับสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับนายวิฑูรย์  จิตหาญ ลูกจ้าง แผนกช่างโยธา กองบิน ๔๑ ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกอีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมงานเลี้ยงอำลา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมงานเลี้ยงอำลา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมงานเลี้ยงอำลา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑