ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ สื่อการสอนสำหรับเด็ก กระเช้าขอบคุณหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ และทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ กองบิน ๔๑

    เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ คุณรัชนีกร  ผ่องอำไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ทำการมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศโท ณัฐวุฒิ  เอมหฤทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๑ รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป จากนั้น ได้ทำการมอบสื่อการสอนสำหรับเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๔๑ และทำการมอบกระเช้าเพื่อแสดงความขอบคุณหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ จำนวน ๖ หน่วย ได้แก่ แผนกขนส่ง แผนกกิจการพลเรือน แผนกช่างโยธา แผนกพลาธิการ แผนกสวัสดิการ และ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๔๑ ที่ให้การสนับสนุนภารกิจของชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ มาอย่างต่อเนื่อง
     นอกจากนี้ ยังได้เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ทำการมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๑ จำนวน ๑๐ ทุน เพื่อให้บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๑ นำทุนการศึกษาไปใช้พัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กองบิน ๔๑

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กองบิน ๔๑   

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการ “Robinson Lingene Sharing” ปีที่ ๒

กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการ “Robinson Lingene Sharing” ปีที่ ๒   

กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการ “Robinson Lingene Sharing” ปีที่ ๒

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ 

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑