กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑

     เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และ คุณณภัค  กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑, ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนตาม ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ที่ทุรกันดาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมหน่วยมิตรประชา ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตที่ ๔ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑, การบริการตัดผมจากแผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๑ และการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๑ เป็นต้น
     ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้ทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, การมอบทุนอาหารกลางวัน, ทุนการศึกษา จำนวน ๖ ทุน, อุปกรณ์กีฬาต่างๆ, ผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐๐ ผืน ให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง โดยมี นายอังคาร  สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง เป็นผู้ทำการรับมอบ

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคของรางวัลเนื่องใน “เปิดวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี ๒๕๖๓

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคของรางวัลเนื่องใน “เปิดวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี ๒๕๖๓ 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคของรางวัลเนื่องใน “เปิดวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเสื้อและตราสัญลักษณ์ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑

พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเสื้อและตราสัญลักษณ์ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ 

พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเสื้อและตราสัญลักษณ์ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ 

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑

รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี