กองบิน ๔๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

     วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑  พร้อมคุณณภัค  กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวกองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศโท​ ฤทธิรงค์  บุญมา ประธานการจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามบาสเก็ตบอล กองบิน ๔๑
     งานเลี้ยงสังสรรค์ในปีนี้ มีกิจกรรมของการแสดงต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงของลูกหลายภายในกองบิน รวมถึงการออกซุ้มร้านอาหารต่างๆ โดยนอกจากความบันเทิงบนเวที การแสดงต่างๆ ยังมีการแจก รางวัลให้อีกมากมาย โดยมีหน่วยงานข้างเคียงให้การสนับสนุนขอบรางวัล ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไลอ้อนแอร์ รางวัลสร้อยคอทองคำจากคุณสุรินทร์  ตั้งสุทธิธรรม รางวัลเงินสดจากคุณธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ รวมทั้งรางวัลอื่นๆ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานมาอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑ 

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓

ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี