กองบิน ๔๑ จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ ได้จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ เนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และ สมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
      เนื่องด้วยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่
      เพื่อเป็นการต่อยอดจากการทำ workshop ขยายผลการตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศอที่มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ร่วมมือกับชมรมแม่บ้านทหารอากาศจากหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการและครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เพียงพอต่อความต้องการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ จึงได้จัดกิจกรรมต่อยอดจัดทำ workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION โดยจะดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ชิ้น เพื่อส่งต่อให้แก่กองทัพอากาศ และชุมชนข้างเคียงรอบกองบิน ๔๑ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 

กอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑ 

กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

กองบิน ๔๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

กองบิน ๔๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 

กองบิน ๔๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓