ให้การต้อนรับ คณะนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะเดินทางมาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ คุณ จรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง