ถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และคุณจรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานงานราชการและ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
 ภาพ-ข่าว โดย  แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑

กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง