กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

กองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ คุณรัชนีกร  ผ่องอำไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เสนาธิการกองบิน ๔๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง