การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์  มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔๑ ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน โดยทำการฝึกซ้อมพร้อมกับที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ เพื่อความถูกต้องและให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมเดียวกัน ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑


กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง