งานประกวดกระทงใหญ่ ครั้งที่ ๒๑

นาวา อากาศเอก สหกรม  นาคประดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และคุณพิมพ์เดือน  นาคประดิษฐ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ นำข้าราชการสังกัดกองบิน ๔๑ พร้อมทั้งกระทงใหญ่กองบิน ๔๑ เข้าประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็ง ครั้งที่ ๒๑ ณ สำนักงานงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการนี้ กองบิน ๔๑ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทกลุ่มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ภาพข่าว โดยแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ